Disyembre 1, 2007

Entwined
Litrato ng mga salasalabat at magkakakabit at magulong linya ng mga kuryente, kuntador sa isang poste. Para sa maraming larawan bumisita sa aking photo blog ILUSYON.