Disyembre 1, 2007

Entwined
Litrato ng mga salasalabat at magkakakabit at magulong linya ng mga kuryente, kuntador sa isang poste. Para sa maraming larawan bumisita sa aking photo blog ILUSYON.

Walang komento: